Lasten kipu ja toimintakykyongelmat

POSITIIVISIA KEHOLLISIA KOKEMUKSIA

Kun lapsen tai nuoren arkea kuormittavat epävarmuus, pelot ja huoliajatukset, koetaan ne myös usein epämiellyttävinä tuntemuksina kehossa. Arjen haasteita saattavat aiheuttaa myös poikkeavasti toimiva aistijärjestelmä, tarkkaavaisuuden pulmat sekä vireystilan säätelyn vaikeudet. Lapsi tai nuori reagoi niihin kehollisen jännittyneisyyden, ahdistuksen tai kivun kautta. Hyvää oloa on vaikea tunnistaa. Suhtautuminen itseen ja omaan kehoon muuttuu herkästi negatiiviseksi, omaan kehoon on vaikea luottaa.

Lapsen kokemus kivusta on erilainen kuin aikuisen. Varhaisetkin kiputuntemukset alkavat muodostaa lapselle ja nuorelle käsitystä ympäröivästä maailmasta joko turvallisena tai turvattomana paikkana. Kipukokemuksissa korostuu pelko ja tätä kautta edelleen voimistunut kipu.

Ahdistuneisuus, jännittyneisyys tai kivut lapsella voi ilmetä seuraavien oireiden kautta:

 • Päänsärky ja migreeni
 • Vatsakivut
 • Nivelkivut ja reuma
 • Lihaskireydet
 • Onnettomuuden jälkeiset kiputilat
 • Leikkauksen jälkeinen terapia

LAPSELLE YKSILÖLLISESTI SUUNNITELTU HOITO

Psykofyysisessä fysioterapiassa kipua hoidetaan erilaisten harjoitteiden, käsittelyiden tai leikin keinoin. Usein tietoisista hengitys- ja liikeharjoituksista on hyötyä kivun lievittymisessä. Fyysinen rentoutuminen heijastuu myös mielen tasolla vähentäen siten kipua sekä pelkoja. Lapset ja nuoret tarvitsevat kehityksessään paljon positiivisia kehollisia kokemuksia sekä kipua lievittäviä terapiaharjoitteita. Monipuoliset harjoitteet luovat mielekkään tavan ottaa harjoitteet osaksi jokapäiväistä kivuttomampaa arkea.

Psykofyysisen fysioterapian lähtökohtana ovat positiiviset keholliset kokemukset sekä omien voimavarojen löytäminen ja vahvistuminen. Kehollinen harjoittelu lisää turvallisuuden ja luottamuksen tunnetta, itsetunto kohenee, rohkeus käyttää kehoa ja halu liikkua lisääntyy. Kun lapsi tai nuori oppii säätelemään vireystilaansa, kokonaiskuormitus arjessa vähenee,jolloin keskittyminen sosiaaliset tilanteet ja tarkoituksenmukainen toiminta helpottuu.

Käytännössä ohjaamme lapselle turvalliset tekemisen rajat sekä kivuttomammat asennot ja liikkeet. Näiden muutosten tukemiseksi ohjaamme tarvittaessa löytämään apukeinoja korkealaatuisista kivun hoitoon suunnitteluista tuotteista.

TOTEUTAMME MONIPUOLISTA KUNTOUTTAMISTA

 • Vastaanotolla
 • Kuntosaleilla
 • Liikuntakeskuksissa
 • Kävellen luonnossa
 • Julkisissa tiloissa
 • Myös koti- ja koulukäynnit

HOITOON SAAPUMINEN

Kipukuntoutukseen pääsee

 • Itse maksavana ilman lääkärin lähetettä
 • Maksusitoumuksella, jolloin maksaja voi olla Kela, Hyvinvointialue, vakuutusyhtiö tai työnantaja.

Sinua auttavat terapeutit