Neurologinen fysioterapia

Neurologisessa fysioterapiassa tavoitteena on aktivoida ihminen mahdollisimman hyvin arjen toimintoihin sekä edistää kuntoutujan kehontuntemusta, toimintakykyä ja elämänlaatua. Psykofyysinen näkökulma soveltuu erinomaisesti neurologisen fysioterapian oireistoihin kuten aivovammat, MS-tauti, Parkinsonin tauti, ALS ja muut motoneuronisairaudet, aivoinfarktien jälkitilat sekä selkäydinvammat. Opastamme sekä ohjaamme erilaisten apuvälineiden käytössä sekä erilaisten kipua lievittävien ja kehontuntemusta edistävien terapiavälineiden valinnassa. Teemme myös tarvittaessa kotikäyntejä.

YLEISIMMÄT HOITOON HAKUTUMISEN SYYT

  • nivel- ja lihassäryt
  • selkäkivut
  • migreeni- ja jännityspäänsäryt
  • jännityspurenta
  • posttraumaattiset oireistot
  • neuropaattiset kivut

SINULLE SUUNNITELTU HOITO

Psykofyysinen fysioterapia antaa lisää keinoja kehon hahmotukseen ja hallintaan sekä auttaa monipuolistamaan toimintakykyä ja liikkumista sekä helpottaa keinojen löytymistä. Kuntoutuksessa yksilöimme tarpeen mukaan erilaisia liikeharjoituksia, manuaalisia käsittelyitä, akupunktioita yhdisteltynä hengitys-, rentoutus- ja tietoisuusharjoituksiin. Monipuolisesta menetelmäosaamisesta koostuvat harjoitteet, joiden tavoitteena on kokonaisvaltainen toimintakyvyn edistäminen ja hyvän olon löytyminen, luovat mielekkään tavan ottaa harjoitteet osaksi jokapäiväistä arkea.

Ohjaamme sinulle turvalliset tekemisen rajat sekä kivuttomammat asennot ja liikkeet. Pysyvien muutosten saavuttamiseksi tuemme sinua uusien ajattelu- ja toimintamallien omaksumisessa. Näiden muutosten tukemiseksi ohjaamme tarvittaessa sinua löytämään apukeinoja myös korkealaatuisista kivun hoitoon suunnitteluista tuotteista.

HOITOON SAAPUMINEN

Kipukuntoutukseen pääset

  • Itse maksavana ilman lääkärin lähetettä
  • Maksusitoumuksella, jolloin maksaja voi olla Kela, Hyvinvointialue, vakuutusyhtiö tai työnantaja.

Sinua auttavat terapeutit