Neuropsykiatriset oireistot

APUA ARKEEN

Päivittäisiä haasteita toimintakykyyn saattaa aiheuttaa poikkeavasti toimiva aistijärjestelmä, tarkkaavaisuuden pulmat sekä vireystilan säätelyn vaikeudet. Arjen rutiinit ja sosiaaliset tilanteet tuntuvat ahdistavilta. Tämä on normaalia neuropsykiatristen häiriöiden kuten ADD, tourette ja muiden autismin kirjon oireistojen kanssa eläville lapsille ja aikuisille sekä heidän läheisille. Oma keho voi tuntua vieraalta ja sen kanssa toimiminen hankalalta. Reagoiminen niihin tapahtuu kehollisen jännittyneisyyden tai ahdistuksen kautta. Suhtautuminen itseen ja omaan kehoon muuttuu herkästi negatiiviseksi, koska kehoon on vaikea luottaa.

SINULLE SUUNITELTU HOITO

Kuntoutuksessa yksilöimme aina kuntoutuksen jokaisen kuntoutujan voimavarojen mukaan. Tavoitteena on vahvistaa kehotietoisuutta ja psykomotorisia liiketaitoja, kehittää vuorovaikutustaitoja sekä löytää keinoja oman arjen hallintaa helpottavia keinoja. Kiinnitämme huomiota eriasteisiin tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja säätelyn haasteisiin. Kehon hallinta, liikkumisen säätely sekä rentoutuminen ovat asioita, joita pyritään edistämään psykofyysisessä fysioterapiassa.

Ohjaamme sinulle turvalliset tekemisen rajat. Tuemme uusien ajattelu- ja toimintamallien omaksumisessa pysyvien muutosten saavuttamiseksi. Pysyvien muutosten saavuttamiseksi tuemme sinua uusien ajattelu- ja toimintamallien omaksumisessa.

HOITOON SAAPUMINEN

Kipukuntoutukseen pääset

  • Itse maksavana ilman lääkärin lähetettä
  • Maksusitoumuksella, jolloin maksaja voi olla Kela, Hyvinvointialue, vakuutusyhtiö tai työnantaja.

Sinua auttavat terapeutit