Syömishäiriöt

Syömishäiriöihin liittyvissä ongelmissa suhde omaan kehoon on usein kielteinen, myös oman kehon hahmottaminen ja sen kokemiseen liittyvät tuntemukset ovat vääristyneet. Syömishäiriö voi olla laihuuteen tai ylipainoon liittyvää, pakkomielteinen halu syödä mahdollisimman terveellisesti (ortoreksia), tunnesyömistä tai ruokahaluttomuutta.  Oireistoihin liittyy usein ahdistuneisuutta, masennusta sekä oman kehon ja minäkuvan hyväksymättömyyttä. Syömishäiriöön sairastunut saattaa olla täysin passiivinen liikkuja tai sitten liikunnasta tulee pakonomaista. Kehon viiltelyt, jatkuva jännittyneisyys ja pakkotoiminnot ovat keino hallita ahdistusta.

SYÖMISHÄIRIÖIDEN SUUNITELTU HOITO

Fysioterapiassa vaikutetaan mm. hyperaktiivisuuden säätelyyn, lihasjännittyneisyyden lieventämiseen sekä oman kehon parempaan ja hyväksyvämpään tunnistamiseen. Kehon tunteminen, aistiminen ja kokeminen rohkaisevat nuorta kyseenalaistamaan sairauden muokkaamaa ajattelumallia. Minäkuvaa vahvistetaan oman kehon hyväksymisen ja rajojen tunnistamisen läsnäolo-, kontakti- ja vuorovaikutusharjoitteilla.

Psykofyysisessä fysioterapiassa painotamme vuorovaikutuspohjaista työskentelymallia, jolloin vanhempien osuutta käytännön työskentelyyn suositellaan yhdessä lapsen tai nuoren kanssa. Perhekeskeisessä fysioterapiassa tavoitteenamme on erityisesti tukea perheen keskinäistä vuorovaikutusta ja vahvistaa harjoitteiden siirtymistä arkeen. Tavoitteenamme on kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen ja pysyvien muutosten saavuttamiseksi. Tuemme kuntoutujaa uusien ajattelu- ja toimintamallien omaksumisessa.

HOITOON SAAPUMINEN

Kuntoutukseen pääset

  • Itse maksavana
  • Maksusitoumuksella, jolloin maksaja voi olla Kela tai Hyvinvointialue.

Sinua auttavat terapeutit