Unihäiriöt / Unettomuus

PYSÄYTÄ UNETTOMUUSKIERRE

Nukkuminen on välttämätöntä hermojen, aistien ja lihasten lepäämiselle sekä tehokkaalle aivotoiminnalle. Unettomuuskierteen jatkuessa autonominen hermosto ei toimi tasapainoisesti, jolloin fyysinen ja psyykkinen kuormitus sekä rasituksista palautuminen vaikeutuu. Keskittymis- ja suorituskyky laskee sekä negatiiviset tunteet ja mielialat lisääntyvät.  Aloitekykyisyyden puute ja liikkeelle lähtemisen vaikeudet ovat kokoaikaisia. Rentoutuminen tuntuu vaikealta, nukkumaan meno lisää entisestään jännittyneisyyttä.

SINULLE SUUNITELTU HOITO

Fysioterapiassa pyrimme rauhoittamaan ja tasapainottamaan kehon aistijärjestelmää erilaisilla jännitys-rentoutus-, kehotietoisuus- sekä hengitysharjoitteilla. Kehontuntemusten normalisoituessa kyky toimia ja reagoida eri kuormitustekijöihin helpottuu jolloin uni-valverytmi tasapainottuu. Monipuoliset harjoitteet luovat mielekkään tavan ottaa harjoitteet osaksi jokapäiväistä arkea. Pysyvien muutosten saavuttamiseksi uusien ajattelu- ja toimintamallien omaksuminen on tärkeä osa terapiaprosessia.

HOITOON SAAPUMINEN

Kuntoutukseen pääset

  • Itse maksavana ilman lääkärin lähetettä
  • Maksusitoumuksella jolloin maksaja voi olla Kela, Hyvinvointialue, vakuutusyhtiö tai työnantaja.

Sinua auttavat terapeutit