Palvelut

Kipufysioterapia

Kipufysioterapia Pitkittynyt kipu heikentää jaksamista, liikkumista ja elämänlaatua. Kipu voi olla diagnosoitu vamma tai vaurio tai sitten siihen ei ole…

Selkäkipu

Selkäkipu Selkäkipu on yleinen ongelma monella, mutta pitkittyessään se hankaloittaa toimintakykyä ja liikkumista. Pahimmillaan se johtaa työkyvyttömyyteen. Selän kipeytymiseen vaikuttavat…

Stressi ja ahdistuneisuusoireistot

Stressi ja ahdistuneisuusoireistot Stressin aiheuttama ylikuormitustila lisää kehosi jännittyneisyyttä, voimistaa huoliajatteluasi, heikentää toimintakykyäsi ja vaikeuttaa sosiaalista elämääsi sekä altistaa useille…

Syömishäiriöt

Syömishäiriöt Syömishäiriöihin liittyvissä ongelmissa suhde omaan kehoon on usein kielteinen, myös oman kehon hahmottaminen ja sen kokemiseen liittyvät tuntemukset ovat…

Unihäiriöt / Unettomuus

Unihäiriöt / Unettomuus PYSÄYTÄ UNETTOMUUSKIERRE Nukkuminen on välttämätöntä hermojen, aistien ja lihasten lepäämiselle sekä tehokkaalle aivotoiminnalle. Unettomuuskierteen jatkuessa autonominen hermosto ei…

Päänsärky / Migreeni

Päänsärky / Migreeni Kärsitkö toistuvista päänsäryistä tai migreenistä? Päänsärkyä ja migreeniä voidaan hoitaa myös lääkkeettömästi vaikuttamalla kivun esiintymiseen vaikuttamalla lihasjännittyneisyyden…

Neuropsykiatriset oireistot

Neuropsykiatriset oireistot APUA ARKEEN Päivittäisiä haasteita toimintakykyyn saattaa aiheuttaa poikkeavasti toimiva aistijärjestelmä, tarkkaavaisuuden pulmat sekä vireystilan säätelyn vaikeudet. Arjen rutiinit ja sosiaaliset tilanteet…

Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia Neurologisessa fysioterapiassa tavoitteena on aktivoida ihminen mahdollisimman hyvin arjen toimintoihin sekä edistää kuntoutujan kehontuntemusta, toimintakykyä ja elämänlaatua. Psykofyysinen…

Lasten kipu ja toimintakykyongelmat

Lasten kipu ja toimintakykyongelmat POSITIIVISIA KEHOLLISIA KOKEMUKSIA Kun lapsen tai nuoren arkea kuormittavat epävarmuus, pelot ja huoliajatukset, koetaan ne myös usein epämiellyttävinä…