Palvelut

Kipufysioterapia

0
Kipufysioterapia Pitkittynyt kipu heikentää jaksamista, liikkumista ja elämänlaatua. Kipu voi olla diagnosoitu vamma tai vaurio tai sitten siihen ei ole…

Selkäkipu

0
Selkäkipu Selkäkipu on yleinen ongelma monella, mutta pitkittyessään se hankaloittaa toimintakykyä ja liikkumista. Pahimmillaan se johtaa työkyvyttömyyteen. Selän kipeytymiseen vaikuttavat…

Stressi ja ahdistuneisuusoireistot

0
Stressi ja ahdistuneisuusoireistot Stressin aiheuttama ylikuormitustila lisää kehosi jännittyneisyyttä, voimistaa huoliajatteluasi, heikentää toimintakykyäsi ja vaikeuttaa sosiaalista elämääsi sekä altistaa useille…

Syömishäiriöt

0
Syömishäiriöt Syömishäiriöihin liittyvissä ongelmissa suhde omaan kehoon on usein kielteinen, myös oman kehon hahmottaminen ja sen kokemiseen liittyvät tuntemukset ovat…

Unihäiriöt / Unettomuus

0
Unihäiriöt / Unettomuus PYSÄYTÄ UNETTOMUUSKIERRE Nukkuminen on välttämätöntä hermojen, aistien ja lihasten lepäämiselle sekä tehokkaalle aivotoiminnalle. Unettomuuskierteen jatkuessa autonominen hermosto ei…

Päänsärky / Migreeni

0
Päänsärky / Migreeni Kärsitkö toistuvista päänsäryistä tai migreenistä? Päänsärkyä ja migreeniä voidaan hoitaa myös lääkkeettömästi vaikuttamalla kivun esiintymiseen vaikuttamalla lihasjännittyneisyyden…

Neuropsykiatriset oireistot

0
Neuropsykiatriset oireistot APUA ARKEEN Päivittäisiä haasteita toimintakykyyn saattaa aiheuttaa poikkeavasti toimiva aistijärjestelmä, tarkkaavaisuuden pulmat sekä vireystilan säätelyn vaikeudet. Arjen rutiinit ja sosiaaliset tilanteet…

Neurologinen fysioterapia

0
Neurologinen fysioterapia Neurologisessa fysioterapiassa tavoitteena on aktivoida ihminen mahdollisimman hyvin arjen toimintoihin sekä edistää kuntoutujan kehontuntemusta, toimintakykyä ja elämänlaatua. Psykofyysinen…

Lasten kipu ja toimintakykyongelmat

0
Lasten kipu ja toimintakykyongelmat POSITIIVISIA KEHOLLISIA KOKEMUKSIA Kun lapsen tai nuoren arkea kuormittavat epävarmuus, pelot ja huoliajatukset, koetaan ne myös usein epämiellyttävinä…